Членство на АСК

За да кандидатствате за членство, моля попълнете долните полета.

На зададеният от Вас e-mail ще получите потвърждение, че кандидатурата Ви е приета.

Вашето име:*
Председател на клуб:*
Град:*
E-mail:*
Телефонен номер:*
Клубът ми ще:*
Номер на клубния лиценз за предходната година (ако нямате напишете 0):*
Прикачете актуално състояние (формат jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, или xlsx):*
Списък на състезатели за лицензиране към клуба, както и техните снимки, копия от шофьорски книжки и медицински прегледи (формати jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls или xlsx):
Прикачете копие на платежно нареждане за членски внос и състезателни лицензи (формат jpg, jpeg, png, gif, doc, docx, xls, или xlsx):*

Декларирам, че напълно приемам Устава на БФАС.

Съгласие:*
Проверка за спам:

 

ВАЖНО!
Съгласно Наредбата за 2015г. нови членове за 2015г. се приемат до 31.03.2015г.

След изтичането на този срок, кандидатури за членство не се разглеждат!

Споделете в: