Техническа комисия

Моля, изберете:

Никола Попов

Никола Попов

Председател на техническата комисия

Веселин Шишков

Веселин Шишков

Член на техническата комисия

Гаро Багдасарян

Гаро Багдасарян

Член на техническата комисия

Спасимир Кабасанов

Спасимир Кабасанов

Член на техническата комисия

Димитър Керменлиев

Димитър Керменлиев

Член на техническата комисия

Елена Попова

Елена Попова

Член на техническата комисия

Маньо Манчаров

Маньо Манчаров

Член на техническата комисия

Стефан Казаков

Стефан Казаков

Член на техническата комисия

Петко Петков

Петко Петков

Член на техническата комисия

Николай Йорданов

Николай Йорданов

Пом. технически комисар

Николай Сираков

Николай Сираков

Пом. технически комисар

Георги Манчоров

Георги Манчоров

Асистент

Даниел Шишков

Даниел Шишков

Асистент

Документи на техническата комисия

Споделете в:

Решения на техническата комисия

Бюлетин №2 (19.02.2015г.) – техническа комисия

Споделете в: