Медийна комисия

Моля, изберете:

Зорница Богданова

Зорница Богданова

Председател на медийната комисия

Георги Павлов

Георги Павлов

Член на медийната комисия

Калин Дедиков

Калин Дедиков

Член на медийната комисия