Комисия „Затворен маршрут“ и „Планинско изкачване“

Моля, изберете:

Димитър Георгиев

Димитър Георгиев

Председател на комисия "Затворен маршрут" и "Планинско изкачване"

Решения на комисия „Затворен маршрут“ и „Планинско изкачване“

Бюлетин №1 (06.02.2015г.) – номера за състезания

Технически изисквания за планинско изкачване

Технически изисквания за затворен маршрут

Техническа комисия преглед

Схема проби гориво

НОМЕРА ПЛАНИНСКО 2016 г. 

НОМЕРА СПОРТ – 2016

НОМЕРА ТУРИНГ – 2016

НОМЕРА МАКСИ – 2016

Решение  на УС, по предложение на Председателя на комисия Затворен маршрут, г-н Валентин Бонев, за промени в Специален правилник за ЗМ – 2016.

Споделете в: