Комисия „Рали“ и „Рали спринт“

Моля, изберете:

Стоян Радев

Стоян Радев

Председател на комисия "Рали" и "Ралиспринт"

Стефан Чолаков

Стефан Чолаков

Член на комисия "Рали" и "Ралиспринт"

Добрин Борисов

Добрин Борисов

Член на комисия "Рали" и "Ралиспринт"

Пламен Иванов

Пламен Иванов

Член на комисия "Рали" и "Ралиспринт"

Специален правилник „Рали“ – 2015г.

Споделете в:

Решения на комисия „Рали“ и „Рали спринт“

Протокол № 5 от 08.09.2016г Решение на Комисия Рали и Рали спринт

Приоритетни пилоти рали 2016

Специален правилник Рали 2016

Специален правилник Рали Спринт-2016.

Списък на приоритетни пилоти на БФАС – рали 2015 год.

Протокол № 4 от 28.03.2015г Решение на Комисия Рали и Рали спринт

Протокол № 4а от 28.03.2015г Решение на Комисия Рали и Рали спринт

Технически изисквания за рали 2016 год.

Споделете в: